Sommerjobb i Trym

Hvert år tilbyr vi sommerjobb til noen studenter, som gjennom direkte involvering i prosjektene får tilegnet seg verdifull erfaring. Vi er opptatt av at de studenter vi tar inn i størst mulig utstrekning skal få praksis på byggeplass – eksempelvis med diverse administrative og praktiske oppgaver for byggeledelsen. Vi har også hatt studenter som tidlig i studieløpet har jobbet ute i produksjonen, noe som gir en unik mulighet til faglig innsikt og forståelse – enten det gjelder betongarbeid eller vei- og anleggsfaget.

Vi oppfordrer spesielt ingeniørstudenter (bachelor/master) innenfor eiendom, bygg- og anleggsfaglig retning om å søke sommerjobb hos oss.