Sommerjobb i Trym - 2021

Trym er et Trondheimsbasert eiendoms- og entreprenørkonsern med sterk vekst og store fremtidsplaner. Våre forretningsområder er Bolig, Næring, Bygg og Anlegg, og virksomheten omfatter utvikling av attraktive boligområder, utvikling og utleie av næringseiendom, oppføring av bygg og etablering av infrastruktur, samferdsel og VA. I tillegg til å realisere egne byggeprosjekter har vi spennende oppdrag fra private og offentlige byggherrer. Siden Trym ble etablert i 2003 har flere selskaper blitt innlemmet i konsernet, blant annet entreprenøren Teknobygg.

Hvert år tilbyr vi sommerjobb til noen studenter, som gjennom direkte involvering i prosjektene får tilegnet seg verdifull erfaring. Vi er opptatt av at de studenter vi tar inn i størst mulig utstrekning skal få praksis på byggeplass – eksempelvis med diverse administrative og praktiske oppgaver for byggeledelsen. Vi har også hatt studenter som tidlig i studieløpet har jobbet ute i produksjonen, noe som gir en unik mulighet til faglig innsikt og forståelse – enten det gjelder betongarbeid eller vei- og anleggsfaget.

Vi oppfordrer spesielt ingeniørstudenter (bachelor/master) innenfor eiendom, bygg- og anleggsfaglig retning om å søke sommerjobb hos oss.