Vi søker KS-leder som vil bidra til verdiskapning i Trym-konsernet

Trym er opptatt av kvalitet i alle ledd, og med vekstambisjoner for alle våre forretningsområder trenger vi en dyktig og engasjert KS-leder til å lede kvalitetsarbeidet. Gjennom å sørge for god kvalitetskontroll og kontinuerlig forbedringer av rutiner og prosesser vil du bidra til verdiskapningen i et spennende konsern.

Du skal videreutvikle kvalitetssystemet i tråd med forbedringsmuligheten vi har, og du skal kontinuerlig tenke forbedring av kvalitetskontroller og målstyring i samarbeid med våre selskaper og prosjekter. Du skal bidra til forbedringsprosesser av interne og eksterne revisjoner, og i tillegg ønsker vi at du skal være en pådriver for kundefokuset i organisasjonen. Din hverdag vil også preges av tett oppfølging og bistand til våre prosjekter for å påse og tilrettelegge for at våre rutiner og systemer følges.

I en KS-lederstilling stilles det stor krav til systematikk og struktur, og du må i tillegg være analytisk. Du vil måtte forholde deg til mange engasjerte mennesker i alle deler av organisasjonen, og dette fordrer tydelige og gode kommunikasjonsevner. Med tanke på vekstambisjonene er det viktig at du er proaktiv og ikke minst har høy arbeidskapasitet.

For å fylle denne rollen må du ha relevant høyskoleutdanning, og i tillegg må du ha erfaring fra bygge- og/eller anleggsbransjen. At du har en inngående kjennskap til ISO9001, samt kunnskap om lover og forskrifter, er vesentlig. Har du i tillegg erfaring med gjennomføring av revisjoner styrker du ditt kandidatur. Du må ha gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr en svært spennende og selvstendig stilling i et selskap i vekst. Du får muligheten til å påvirke innholdet i din hverdag, og i tillegg oppleve stor innflytelse og påvirkningsmulighet.

Vi tilbyr også et godt arbeidsmiljø og gode betingelser.