Næringsbygg søker dyktig prosjektleder

Næringsbygg AS har en voksende oppdragsmengde, og har mange spennende byggeprosjekter. Nå ønsker vi å forsterke laget med å ansette en dyktig prosjektleder.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for gjennomføring av egne prosjekter
 • Påse at alle involverte fag utføres i henhold til krav og forventninger
 • Ansvar for prosjektets fremdrift, økonomi, HMS og kvalitet
 • Ansvar for kontraktsikring, innkjøp og fremdrift
 • Lederansvar for de ansatte på prosjektet

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ingeniør/sivilingeniør eller teknisk fagskole
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Kompetanse og/eller interesser innen digital samhandling / BIM
 • Gjerne kompetanse innen området energi/miljø og lavenergi/passivhus
 • Ambisjoner om å lede og ta ansvar
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Hvorfor skal du jobbe i Næringsbygg?
I Næringsbygg blir du en del av et solid selskap med forutsigbar ordrebok, høy fagkunnskap og et arbeidsmiljø som kjennetegnes av ansatte som trives og er stolte av jobben de gjør. Arbeidshverdagen preges av godt samarbeid og samhold, samt sterkt fokus på HMS og kvalitet på utført arbeid. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger.