Næringsbygg søker dyktig kalkulatør

Næringsbygg AS har en voksende oppdragsmengde, og har mange spennende byggeprosjekter. Nå ønsker vi å forsterke laget med å ansette  en dyktig anleggsleder.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • kalkulasjon og tilbudsskriving, med hovedvekt på totalentrepriser
 • godt samspill med byggherren i en tidlig fase ved utvikling av prosjektet
 • tett dialog med underleverandørene i arbeidet med å sammenstille tilbud til våre oppdragsgivere
 • aktiv konseptutvikling med en suksessiv kalkulering
 • overføring av kalkulasjon og prosjektkompetanse til prosjektleder
 • innkjøpsstøtte til prosjektene som er i drift
 • bidra med etterkalkyler av utførte prosjekter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ingeniør eller teknisk fagskole
 • Lang erfaringskompetanse kan vurderes opp mot manglende høyere utdanning
 • Solid bransjekunnskap og god kjennskap til kontraktsstandarder mot byggherre og underentreprenører
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Motiverende, beslutningsdyktig og ikke minst bidrar med godt humør og god stemning

Hvorfor skal du jobbe i Næringsbygg?
I Næringsbygg blir du en del av et solid selskap med forutsigbar ordrebok, høy fagkunnskap og et arbeidsmiljø som kjennetegnes av ansatte som trives og er stolte av jobben de gjør. Arbeidshverdagen preges av godt samarbeid og samhold, samt sterkt fokus på HMS og kvalitet på utført arbeid. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger.