Prosjektert ridesenter på Ringvål – solgt

Idyllisk beliggende eiendom på over 260 mål. Sjelden mulighet!

Eiendom 1

Landbrukseiendom med regulert ridesenter, ridehall, administrasjonsbygg, utvendig ridebane og enebolig. Størrelse: 256 935 m2. Matrikkel: gnr/bnr 156/8 i Trondheim kommune.

Eiendom 2

Ringvålvegen 350 og er regulert til allmennyttige formål, barnehage. Størrelse: 5 246 m2. Matrikkel: gnr/bnr 156/9 i Trondheim kommune.

Eiendommen er regulert til ridesenter, hvor det kan innpasses stall med boksplass for minimum 10 og maksimum 15 hester, en utvendig ridebane med minimum størrelse 40×20 m, en ridehall med minimum størrelse 40×20 m og et administrasjonsbygg/driftsbygg på maksimum 200 m2 BRA.

Det er også regulert inn en bolig med en boenhet på maksimum 350 m2 BRA, som legger til rette for at driver av ridesenteret kan bosette seg på arbeidsplassen sin.
Deler av eiendommen er i dag opparbeidet som beiteplass for hester, som kan benyttes som inngjerdete paddocks-områder ved bygging av ridesenter.

Eiendommen ble solgt høsten 2021.

 

Kontakt oss
Terje Steen
Daglig leder, Trym Bolig AS
+47 93 22 55 99
Ingeborg Støvne
Eiendomssjef, Næring
+47 99 40 45 17