I Trym sier vi at «for oss er det viktig at alt vi gjør, gjøres ordentlig – alltid», noe som selvsagt også innebærer at vi er opptatt av våre ansattes trivsel. Vi tror at et viktig aspekt i det å ha det godt i en jobb, er muligheten til å kombinere den med «resten av livet». Hos oss går ikke en interessant karriere på bekostning av viktig familie- og fritid, siden de aller fleste av våre prosjekter er i Trøndelag. Vi har et godt arbeidsmiljø, og vi skjønner også at du er avhengig av en konkurransedyktig lønn for å finne deg til rette, blomstre og prestere. Oppdragsmengden vår øker stadig, og for å få gjennomført de mange spennende prosjektene, trenger vi de beste hodene. For så enkelt er det; våre ansatte er Tryms viktigste ressurs og konkurransefortrinn. Vil du være med å bygge byen vår?

Trym Bygg er en del av eiendoms- og entreprenørkonsernet Trym. Vi utfører alle typer større byggeoppdrag for private og offentlige byggherrer. De fleste prosjektene utføres som totalentrepriser og består av leilighetsbygg i Trondheim som utvikles av Trym Bolig. Totalt er vi rundt 110 ansatte i Trym Bygg.

På grunn av en voksende ordrebok, ser vi oss nødt til å styrke laget med tre arbeidsledere på tømmer. Du vil være bindeleddet mellom tømreravdelingen og bedriften, samt være Trym Bygg’s ansikt utad på byggeplassen. Du vil også ha ansvar for HMS og KS, organisering, materialleveranser, underentreprenører, framdrift og kvalitet i prosjektet.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for orden på byggeplassen, herunder sikring av området og avlåsing/opplåsing
 • Bidra ved utarbeiding av riggplan og planlegge framdrift/oppfølging med anleggsleder og bas
 • Bestilling av materiell og varer i samråd med anlegggsleder, samt kontrollere leveranser
 • Ansvar for koordinering av underentreprenører
 • Gjennomgang av timelister iht. gjeldende rutiner
 • Bistå anleggsleder med dokumentasjon og sjekklister
 • Motivere og lede produksjonsansatte, samt ta imot nye medarbeidere
 • Ansvar for vernearbeidet på byggeplass
 • Ukentlig rapportering av bemanning, økonomi, framdrift, HMS og KS til anleggsleder

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Relevant fagbrev
 • Erfaring fra lignende rolle
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
 • Samarbeider godt i team
 • Selvstendig og effektiv
 • Har fokus på HMS og leveranser av høy kvalitet

Søknader vil bli vurdert fortløpende. Vi gleder oss til å høre fra deg!