For å trives i en jobb, tror vi det er viktig med forutsigbarhet – uten at det går på bekostning av spenning i hverdagen. Nettopp derfor har vi satset på å kun ha trønderske prosjekter, og dem har vi MANGE av. Vi har en stadig voksende ordrereserve, og for å få unna de mange spennende prosjektene, trenger vi de beste hodene. For så enkelt er det; våre ansatte er Tryms viktigste ressurs og konkurransefortrinn. Vi bruker å si at «for oss er det viktig at alt vi gjør, gjøres ordentlig – alltid», noe som selvsagt også innebærer at vi er opptatt av dine karrieremuligheter, bærekraftsaspektet og vårt felles arbeidsmiljø. I tillegg skjønner vi at du er avhengig av en god jobb-fritid-balanse for at det skal gå rundt. Vil du være med å bygge byen vår?

 https://site111.reachmee.com/Admin/images/extstorage3/RM1718/image_bank/Trym-hovedlogo-oransje-RGB_28-11-2019.png

Hvert år tilbyr vi sommerjobb til noen studenter, som gjennom direkte involvering i prosjektene får tilegnet seg verdifull erfaring. Vi er opptatt av at de studenter vi tar inn i størst mulig grad skal få praksis på anleggsplass, eksempelvis med diverse administrative og praktiske oppgaver for anleggsledelsen. Vi har også hatt studenter som tidlig i studieløpet har jobbet ute i produksjonen, noe som gir en unik mulighet til faglig innsikt og forståelse, enten det gjelder grunnarbeid, betongarbeid eller vei- og anleggsfaget.

Vi oppfordrer spesielt ingeniørstudenter, (bachelor/master) innenfor eiendom, bygg- og anleggsfaglig retning om å søke sommerjobb hos oss.