20 nye og urbane leiligheter i karakteristisk industribygg

Trym Bolig har tradisjon for å bygge nye leilighetskomplekser med kvalitetsboliger fra grunnen av. I Mellomila lar vi oss inspirere av anledningen til å gi nytt liv til et gammelt og karakteristisk bygg, ved å bygge 20 leiligheter i en bygningsmasse som opprinnelig ble etablert for lager og industri. Denne anledningen inspirerer oss til å utvikle flotte boliger med karakter og særpreg.

Det som nå er Mellomila 90 ble opprinnelig bygd 1913 som fryseri og lagerlokale for A/S Nordisk Fisk Export. På grunn av sviktende markedsgrunnlag for sild, ble lokalene senere overtatt av A/S Sodium for produksjon av blant annet soda og klorkalk. I 1932 kjøpte Norges Kooperative Landsforbund (Coop) eiendommen for 400.000 kroner, og bygget ble benyttet for lagervirksomhet og et arkitektkontor. I 1967 fikk bygningen nye eiere som videreførte lagervirksomheten. Fra 1973 og framover har eiendommen huset ulike virksomheter som blant annet flere fotolaboratorium, kunstneren Åse Frøyshov Fiskum, Norsk Fotofagskole og Atelier Ilsvika.

Trym ble eier av Mellomila 90 tidlig på 2000-tallet, og gjennomførte en større ombygging og rehabilitering i 2013. Rambøll var etter dette den største leietakeren i bygget frem til de flyttet i eget bygg i 2018. Arealene har siden dette stått tomme, og nå gleder vi oss til atter å fylle lokalene med liv og røre.

Når den siste ombyggingen ferdigstilles i 2021, vil bygget bestå av en barnehage i sokkelen og leiligheter i de øvrige etasjene. Trym Bolig er stolt over å kunne bidra til å gi det karakteristiske industribygget nytt liv.

Salget av leilighetene er i gang.

Se prospektet