Bolig
Næring
Bygg
Anlegg

Bolig

Her finner du generell kontaktinformasjon for forretningsområdet Bolig. Hvis du vet hvem du ønsker å komme i kontakt med, oppfordrer vi deg til å besøke siden "Ansatte" hvor du finner kontaktinformasjon til denne personen.

Leverandørinfo
Adresse:

Trym Bolig AS
Vegamot 8A
7049 Trondheim

Postadresse:

Postboks 1905
7448 Trondheim

Org.nr.:

998166292

Telefon:

+47 73 57 50 00

Næring

Her finner du generell kontaktinformasjon for forretningsområdet Næring. Hvis du vet hvem du ønsker å komme i kontakt med, oppfordrer vi deg til å besøke siden "Ansatte" hvor du finner kontaktinformasjon til denne personen.

Leverandørinfo
Adresse:

Trym Næring AS
Vegamot 8A
7049 Trondheim

Postadresse:

Postboks 1905
7448 Trondheim

Org.nr.:

912489752

Telefon:

+47 73 57 50 00

Bygg

Her finner du generell kontaktinformasjon for forretningsområdet Bygg. Hvis du vet hvem du ønsker å komme i kontakt med, oppfordrer vi deg til å besøke siden "Ansatte" hvor du finner kontaktinformasjon til denne personen.

Leverandørinfo
Adresse:

Trym Bygg AS
Vegamot 8A
7049 Trondheim

Postadresse:

Postboks 1905
7448 Trondheim

Org.nr.:

925 751 170

Telefon:

+47 73 57 50 00

Anlegg

Her finner du generell kontaktinformasjon for forretningsområdet Anlegg. Hvis du vet hvem du ønsker å komme i kontakt med, oppfordrer vi deg til å besøke siden "Ansatte" hvor du finner kontaktinformasjon til denne personen.

Leverandørinfo
Adresse:

Trym Anlegg AS
Vegamot 8A
7049 Trondheim

Postadresse:

Postboks 1905
7448 Trondheim

Org.nr.:

925 751 189

Telefon:

+47 73 57 50 00