Om oss

Trym er et integrert eiendoms- og entreprenørkonsern med Trondheim som hjemmemarked. Eiendomsvirksomheten bestående av bolig- og næringseiendom er fundamentet for Tryms klare bygge-for-salg-strategi, hvor entreprenørselskapene Trym Bygg AS og Næringsbygg AS er betydelige bidragsytere til verdiskapingen. En betydelig andel av virksomheten er rettet mot å utvikle og bygge i egen regi, men vi opptrer også som entreprenør for andre byggherrer.

Misjon

Vår misjon er å levere attraktive og funksjonelle boliger, næringslokaler og offentlige bygg. Trym bygger til det beste for kjøperne og brukerne av prosjektene vi utvikler, med omtanke for byen og samfunnet vi bygger i.

Verdigrunnlag

All vår virksomhet er tuftet på verdiene VERDISKAPENDE, TRYGG og ORDENTLIG. Verdiene fungerer som en rettesnor for den langsiktige utviklingen av konsernet, og for det daglige arbeidet på våre byggeplasser. Alt vi foretar oss skal gjøres i overenstemmelse med verdigrunnlaget.

Åpenhetsloven

I følge Åpenhetsloven § 4 er Trym pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger med formål om å identifisere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og resultatene fra aktsomhetsvurderingene skal offentliggjøres gjennom en årlig redegjørelse. Her kan du lese vår redegjørelse for 2023.

Har du spørsmål til Trym om hvordan vi håndterer negative konsekvenser av brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan, disse sendes til apenhetsloven@trym.no.

Konkurransefortrinn

Vårt viktigste konkurransefortrinn er motiverte og kompetente ansatte som jobber på lag for å skape verdi for Trym og alle samarbeidspartnere. Vi er ca. 200 ansatte i Trym – alle med en unik kombinasjon av kompetanse, erfaring, personlighet, ambisjon og pågangsmot. Det er skaperkraften som oppstår i dynamikken mellom disse som skaper resultater.

Samfunnsansvar

Tryms viktigste samfunnsansvar er å bidra til en positiv og bærekraftig by- og samfunnsutvikling. Vi skal utvikle attraktive bomiljø, arbeidsplasser, utdannings- og oppvekstinstitusjoner, samferdsel og infrastruktur på en bærekraftig måte. Vi er bevisste på at vår bygging preger samfunnet og har innvirkning på manges liv, og pålegger derfor oss selv høyere krav til byggekvalitet og miljøstandarder enn det lover og forskrifter krever.

Alle våre ansatte, og alt personell fra underentreprenører som bidrar til våre prosjekter, er pålagt å følge våre etiske retningslinjer.

Vi har forpliktet oss til å jobbe målrettet for å begrense eventuell negativ påvirkning våre virksomheter har på klima og miljø, og som et ledd i denne forpliktelsen er alle våre selskaper sertifisert som Miljøfyrtårn. Våre årlige klima- og miljørapporter tilgjengeliggjøres på forespørsel til HMS-leder Maud Haugen.

Historie

Trym ble etablert av Karl Johan Kopreitan i 2003. Fra den spede begynnelsen, hvor fokuset var på å kjøpe og utvikle enkeltstående boliger, beveget selskapet seg mot å kjøpe og utvikle bygårder og større eiendommer. Overskudd ble reinvestert i driften, og Trym ble bygd opp til et solid selskap sten for sten. I 2012 ble datterselskapet Trym Bolig etablert, og i 2013 ble virksomheten utvidet til også å gjelde næringsbygg, gjennom datterselskapet Trym Næring. I 2014 ervervet Trym en betydelig tomteportefølje fra Maja Eiendom Holding. Samme år kjøpte Trym entreprenørselskapet Teknobygg. Etter flere år med fokus på organisk vekst, ble entreprenøren Næringsbygg kjøpt i 2019. Ved inngangen til 2020 ble alle selskapene i Trym samlet i ett integrert konsern under ett navn.

Fremtid

Trym har en betydelig portefølje av attraktive tomter for boliger og næringsbygg i og rundt Trondheim. Konsernet er på offensiven og venter en sterk vekst de kommende årene. Vi skal vokse og utvikle oss på samme måte som vi alltid har gjort; med basis i en sunn økonomi, dyktige og motiverte ansatte, og med omtanke for byen og samfunnet vi bygger i.

Erlend Drilsvik
HR- og kommunikasjonssjef
+47 92 23 68 13
Trond Tuvstein
Konsernsjef
+47 91 85 31 39
Karl Johan Kopreitan
Styreleder
+47 91 68 69 16