Fakturarutine leverandører

Trym mottar kun faktura tilsendt via EHF. Med EHF oppnår vi raskere og mer effektive prosesser, samtidig som det reduserer feil og manuelt arbeid hos alle involverte parter.

Faktura må stiles til riktig selskap i Trym, og inneholde referanse til prosjektnummer og navn på bestiller. Fakturaer til feil mottaker og fakturaer uten referanse til prosjektnummer eller navn på bestiller vil bli returnert. Ved uklarheter vedrørende prosjektnummer avklares dette med bestiller.

Leverandørers etterlevelse av fakturarutiner sikrer betaling på forfall.

Vi forholder oss til en kredittid på 45 dager fra våre leverandører, med mindre noe annet er spesifikt avtalt.

Fakturamottakere i Trym

SelskapsnavnOrg.nr.
Trym AS920 974 414
Trym Bolig AS998 166 292
Trym Næring AS912 489 752
Trym Bygg AS925 751 170
Trym Anlegg AS925 751 189
TES AS997 885 783
Angelltrøa Eiendom AS919 424 311
BK Utleie AS925 560 294
Blomkvartalet Bolig AS926 000 063
Blåin AS913 845 374
Bratsbergvegen 2 AS987 767 529
Brøset Utvikling AS 823 958 722
Brøsetvegen 186 AS821 518 202
Cecilienborg Bolig AS916 273 169
Dybdahls veg 3-5 AS999 046 797
Dybdalsvei Eiendom AS922 645 507
Dyrborg Panorama AS990 023 654
Eiendomsselskapet SAND AS881 486 822
Enebakkveien 69 AS891 032 692
Frisk Eiendom AS981 106 199
Gartneriet AS912 599 647
Gildheimsvegen 2 AS826 335 092
Gildheimsvegen AS821 862 442
Gildheimsveien 3 AS990 959 382
Godt Hjem AS814 480 992
Heimdal Sentrum AS914 425 964
Heimdalsveien 7 AS914 619 270
Innherredsveien 73 AS985 870 942
IOC Eiendom AS 994 463 985
Kapellanen Invest AS921 417 926
Lade Alle 84 AS923 581 111
Leangen Utvikling AS917 495 483
Liljendal 2 AS925 032 611
Liljendal 3 AS925 758 094
Liljendal AS994 932 721
Liljendal Utleie AS914 618 754
Louiselyst Gård AS988 551 686
Melhus Bolig AS990 597 693
Mellomila 90 AS918 452 893
Moholt Næringsbygg AS885 581 692
Nye Valentinlyst AS921 693 729
Næringsbygg AS920 205 968
Prinsensgate 32 AS915 541 380
Ranheim Eiendomsutvikling AS990 873 267
Ranheim Vestre AS915 010 806
Reppe Bolig AS923 019 847
Reppe Utbygging AS812 836 722
TNU 1 AS826 611 642
Tomset Utbygging AS990 011 672
Trym Parkering AS925 560 332
Tyholttårnet AS912 801 306
Veisletten Alle AS920 900 534
Egil Niva
Konsernregnsskapsjef
+47 92 08 05 44
Ole Andreas Grenstad
Økonomisjef konsern
+47 97 99 22 76