Fakturarutine leverandører

Trym mottar kun faktura tilsendt via EHF. Med EHF oppnår vi raskere og mer effektive prosesser, samtidig som det reduserer feil og manuelt arbeid hos alle involverte parter.

Faktura må stiles til riktig selskap i Trym, og inneholde referanse til prosjektnummer og navn på bestiller. Fakturaer til feil mottaker og fakturaer uten referanse til prosjektnummer eller navn på bestiller vil bli returnert. Ved uklarheter vedrørende prosjektnummer avklares dette med bestiller.

Leverandørers etterlevelse av fakturarutiner sikrer betaling på forfall.

Vi forholder oss til en kredittid på 45 dager fra våre leverandører, med mindre noe annet er spesifikt avtalt.

Fakturamottakere i Trym

SelskapsnavnOrg.nr.
Trym AS920 974 414
Trym Bolig AS998 166 292
Trym Næring AS912 489 752
Trym Bygg AS925 751 170
Trym Anlegg AS925 751 189
TES AS997 885 783
BK Utleie AS925 560 294
Matigruppen AS931 765 612
Blomkvartalet Bolig AS926 000 063
Blom Boligeiendom 1 AS 931 172 921
Blom Boligeiendom 2 AS931 172 948
Blåin AS913 845 374
Bratsbergvegen 2 AS987 767 529
Brøsetvegen 186 AS821 518 202
Cecilienborg Bolig AS916 273 169
Dyrborg Panorama AS990 023 654
Eiendomsselskapet SAND AS881 486 822
Enebakkveien 69 AS891 032 692
Gildheimsvegen 2 AS826 335 092
Gildheimsvegen AS821 862 442
Granåsvegen Utvikling AS928 490 203
Granåsveien 1 AS 917 179 484
Granåsveien 9 AS917 992 266
Granåsveien 3 AS988 270 695
Granåsveien 3 ANS980 046 168
Heimdal Sentrum AS914 425 964
Kapellanen Invest AS921 417 926
Lade Alle 84 AS923 581 111
Liljendal 3 AS925 758 094
Liljendal AS994 932 721
Liljendal 3 Bolig AS 931 741 004
Louiselyst Gård AS988 551 686
Melhus Bolig AS990 597 693
Migosenteret AS990 255 156
Moholt Næringsbygg AS885 581 692
Nye Valentinlyst AS921 693 729
Næringsbygg AS920 205 968
Prinsensgate 32 AS915 541 380
Ranheim Eiendomsutvikling AS990 873 267
Ranheim Vestre AS915 010 806
Reppe Bolig AS923 019 847
Reppe Utbygging AS812 836 722
Tempeveien 19 AS980 782 808
Tomset Utbygging AS990 011 672
Trym Parkering AS925 560 332
Tyholttårnet AS912 801 306
Veisletten Alle AS920 900 534
Gregus Gate AS929 953 843
TNU 2 AS929 953 894
Varden Boligeiendom 1 AS831 499 532
Varden Byåsen AS931 498 789
Varden Parkering AS931 499 572
Varden Utleie AS931 499 564
Egil Niva
Økonomisjef
+47 92 08 05 44