Trym Eiendom

Trym Eiendom tilbyr attraktive boliger og næringslokaler der folk ønsker å bo og jobbe i Trondheim.

Vi setter standarden høyt for hva som er et godt hjem. Vår definisjon av et kvalitetshjem er en smart utnyttet boflate med gjennomtenkte løsninger og høy standard, plassert i et attraktivt og omtenksomt utviklet bomiljø.

Terje Steen
Daglig leder, Trym Eiendom AS
+47 93 22 55 99
Diana van der Meer
Prosjektutvikler
+47 92 82 61 33