Finansiell informasjon

Her finner du de siste årsrapporter, kvartalsrapporter, pressemeldinger og annen finansiell informasjon fra Trym.

Trond Tuvstein
Konsernsjef
+47 91 85 31 39
Egil Niva
Konsernregnsskapsjef
+47 92 08 05 44