Jobb i Trym

De ansatte i Trym er konsernets viktigste ressurs og konkurransefortrinn. Derfor legger vi stor vekt på å ha et inkluderende arbeidsmiljø hvor alle skal trives. Det er kompetente og motiverte ansatte som sørger for verdiskapingen i Trym.

Vi har en flat organisasjonsstruktur med korte beslutningsveier, hvor dyktige medarbeidere får mye ansvar og utviklingsmuligheter.

-Her får du være med på å påvirke retningen selskapet tar.

Marthe Brækstad, Prosjekteringsleder i Trym

Det finnes ingen ledige stillinger for øyeblikket