Eiendomsvirksomheten i Trym samles i ett selskap

Trym har en betydelig portefølje av eiendom under utvikling og forvaltning, som frem til nå har vært underlagt eiendomsselskapene Trym Bolig AS og Trym Næring AS. Nå samles eiendomssatsingen i ett selskap, under navnet Trym Eiendom AS

Sammenslåingen skjer ved at Trym Bolig AS og Trym Næring AS fusjoneres, med førstnevnte som overtagende foretak. Samtidig endrer Trym Bolig AS navn til Trym Eiendom AS. Terje Steen blir daglig leder for det sammenslåtte selskapet.

Eiendomsporteføljen i Trym Eiendom AS teller over 60 eiendommer som alle er organisert i egne selskaper. De fleste eiendommene er utviklingseiendom som krever profesjonell forvaltning i påvente av konseptutvikling og regulering. Ved å samle eiendomsvirksomheten i ett selskap ønsker Trym å styrke de ulike fagmiljøene innen eiendom, legge til rette for bedre ressursutnyttelse og sørge for strømlinjeformet eiendomsutvikling.