Studenter

Sommerjobb i Trym

Hvert år tilbyr vi sommerjobb til noen studenter, som gjennom direkte involvering i prosjektene får tilegnet seg verdifull erfaring. Vi er opptatt av at de studenter vi tar inn i størst mulig utstrekning skal få praksis på byggeplass – eksempelvis med diverse administrative og praktiske oppgaver for byggeledelsen. Vi har også hatt studenter som tidlig i studieløpet har jobbet ute i produksjonen, noe som gir en unik mulighet til faglig innsikt og forståelse – enten det gjelder betongarbeid eller vei- og anleggsfaget. Flere av studentene som har hatt sommerjobb hos oss har blitt tilbudt fast jobb etter endte studier.

Studentoppgaver

Vi i Trym er åpen for å vurdere samarbeid vedrørende prosjekt-, bachelor og masteroppgaver, men vi legger ikke ut forhåndsdefinerte tema/oppgaver. Vi ønsker med andre ord at studenten(e) selv spiller inn forslag til problemstillinger og tema som kan være relevant i et byggherre- og/eller entreprenørperspektiv. Henvendelser angående studentoppgaver sendes direkte til HR-leder eller den enkelte avdelingsleder.

Erlend Drilsvik
HR- og kommunikasjonssjef
+47 92 23 68 13