Lærlinger

Som lærling i Trym får du bygge kompetanse sammen med mange dyktige fagfolk. Samtidig som du spesialiserer deg innenfor ditt fagområde får du også jobbe tett opp mot andre fag.

Vi tar inn lærlinger innenfor følgende fagområder:

  • Betongfaget
  • Tømrerfaget
  • Vei- og anleggsfaget
  • Anleggsmaskinførerfaget

Våre dyktige betongarbeidere jobber i hovedsak på større boligprosjekter, men er også involvert i bygging av næringsbygg, offentlige bygg og sporadisk også arbeid med broer, kulverter og lignende.

Tømrerfaget er i Trym tilknyttet selskapet Næringsbygg AS, som eksempelvis bygger verkstedbygg og lager, idrettshaller, skoler, bilbygg og kombinasjonsbygg. Næringsbygg har også prosjekter innen rehabilitering og tilbygg. Se  https://næringsbygg.no/ for mer informasjon.

-Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag, og håper på å få fast jobb i Trym etter at jeg har tatt fagbrevet.

Thomas Stavseth, lærling Trym Anlegg.

Vei- og anleggsfaget og maskinførerfaget tilhører anleggsavdelingen, som har mest fokus på infrastruktur (herunder vei, vann og avløp), samferdsel og jernbaneoppdrag. Vi har et bredt spekter av ulike typer prosjekter innenfor disse feltene, noe som gjør at lærlinger får en god og bred opplæring i faget.

I Trym setter vi høye krav til engasjement og arbeidsinnsats, og forventer at alle medarbeidere er punktlig og opptatt av sikkerhet og kvalitet i arbeidet. Arbeidsmiljøet er preget av at ansatte trives og er stolte av jobben de gjør. Som lærling blir du inkludert og ivaretatt, men like fullt må du selv bidra til at arbeidsplassen blir en god arena for samarbeid, motivasjon og trivsel – og derigjennom læring og faglig utvikling.  

Dersom dette er i tråd med din innstilling til den kommende læretiden og videre arbeidsliv bør du søke om læreplass hos oss. Når du søker må følgende være med:

  • Søknad
  • CV
  • Karakterutskrift
  • Eventuelle attester

Innen betong- og tømrerfaget bruker vi BYGGOPP som opplæringskontor, mens vi innenfor anleggsfagene bruker OKAB. Uansett vil du bli tett fulgt opp av opplæringskontoret i løpet av læretiden.

Se www.byggopp.no eller www.okab.no for flere praktiske detaljer.