Tryms verdigrunnlag

Trym driver en mangeartet virksomhet innfor fire ulike forretningsområder. Vi er mer enn 230 unike mennesker som jobber innenfor ulike fagdisipliner og i ulike markeder. Men én ting har vi alle til felles – vi drives av vårt felles verdigrunnlag.

Verdiene våre fungerer som en rettesnor for den langsiktige utviklingen av konsernet, og for det daglige arbeidet på våre bygge- og anleggsplasser. Alt vi foretar oss skal gjøres i overenstemmelse med verdigrunnlaget; verdiskapende, trygg og ordentlig.

Verdiskapende
Verdiskaping ligger i vårt DNA, og vi engasjerer oss kun i prosjekter hvor vi er sikre på å kunne bidra til verdiskaping. Vi er selvsagt opptatt av å skape verdier for Trym, men det er like viktig for oss at alle som engasjeres i våre prosjekter opplever det verdifullt å jobbe med Trym. Vi vil at ansatte, kunder, underentreprenører, leverandører, byen og samfunnet skal ta del i vår verdiskaping.

Trygg
I Trym er HMS et verdivalg – vi tar aldri valg som går på akkord med sikkerheten til personell på våre bygge- og anleggsplasser. Vi mener at en viktig forutsetning for å operere trygt og sikkert på jobb, er at man opplever å være en del av et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi skal legge til rette for at alle som jobber i eller for Trym skal trives og oppleve utvikling i arbeidshverdagen.

Ordentlig
Trym skal være til å stole på, og våre samarbeidspartnere skal oppleve at det blir som vi har sagt og avtalt. Vi skal opptre profesjonelt og respektfullt overfor våre omgivelser, og vi skal være bevisst vårt miljø- og samfunnsansvar. Ting skal gjøres ordentlig, bestandig, og vi er bevisst på verdien av å gjøre ting riktig første gang.