Rapport tredje kvartal 2023

Trym er et integrert eiendoms- og entreprenørkonsern med Trondheim som hjemmemarked. Eiendomsvirksomheten bestående av bolig- og næringseiendom er fundamentet for Tryms klare bygge-for-salg-strategi, hvor entreprenørselskapene Trym Bygg AS og Næringsbygg AS er betydelige bidragsytere til verdiskapingen.

Tredje kvartal ble et tilfredsstillende kvartal for Trym. Etter et svakt første halvår kunne entreprenørsegmentet igjen rapportere om et positivt kvartalsresultat. Eiendomssegmentet rapporterer om god inntjening, selv om salgstakten for leiligheter er lavere enn i tidligere perioder. 

Totale inntekter i tredje kvartal 2023 utgjorde NOK 321 millioner kroner mot 515 millioner kroner i 2022. EBITDA endte i tredje kvartal på NOK 54 millioner, sammenlignet med NOK 206 millioner i tilsvarende periode i fjor.

Tryms finansielle stilling er fortsatt sterk. Ved utgangen av kvartalet kan vi rapportere om en verdijustert egenkapitalandel på 63 prosent. Konsernets netto rentebærende gjeld eksklusive byggelån er på NOK 160 millioner, og kontantbeholdningen er på NOK 41 millioner.

Vedvarende inflasjon og økte renter påvirker dynamikken i markedene vi opererer innenfor, og Trym opplever de samme utfordringene som resten av bransjen. Vi jobber tett med kunder, leverandører og underleverandører for å sikre stabilitet og lønnsomhet i prosjektene. Våre strategiske vekstplaner ligger fast, men vi utøver en ekstra aktsom vurdering av risiko og avkastning for eventuelle nye forretningsmuligheter.

Se rapporten her: https://trym.no/wp-content/uploads/2023/11/trym-as-q3-2023-interim-report.pdf