Teknisk drift av våre eiendommer

Trym samarbeider med CBRE om teknisk drift av våre eiendommer, og CBRE er leietakernes kontaktpunkt for alle henvendelser relatert til teknisk drift. CBRE har et dedikert team på plass for å ivareta våre eiendommer og leietakere på best mulig måte

Døgnbemannet kundesenter

CBRE Site Support er et døgnbemannet kundesenter som behandler alle saker relatert til drift og vedlikehold. Vi oppfordrer alle våre leietakere til å benytte seg av dette som første kontaktpunkt for raskest mulig respons. Hastesaker må ringes inn på telefon og andre henvendelser registreres via Servicetorg eller e-post.

Kontaktinformasjon:

CBRE Site Support
www.cbre.no/kundeportal
Epost: SiteSupportNO@CBRE.com
Telefon 24/7: 66822520 (kun hastesaker)