Kontaktpersoner

  • Alle
  • Konsern
  • Eiendom
  • Bygg
  • Anlegg
Kim Erik Hansen
Arbeidsleder rigg, Bygg
+47 48 06 87 97
Jarle Eidsmo
Anleggsleder, Bygg
+47 91 61 46 21
Erik Snoen
Arbeidsleder, Bygg
+47 95 82 38 49
Rune Melum
Anleggsleder, Bygg
+47 93 44 48 21
Andreas Stene Lunde
Prosjektingeniør, Bygg
+47 90 41 45 90
Jesper Berge
Arbeidsleder, Bygg
+47 94 36 16 99
Roar Andreassen
Arbeidsleder, Bygg
+47 98 22 14 04
Bjørn Magne Olsen
Servicekoordinator, Bygg
+47 98 04 40 51
Helene Engeseth
Personalansvarlig egenproduksjon, Bygg
+47 91 64 73 25
Ståle Singstad Stegavik
Prosjektingeniør, Bygg
+47 93 69 39 94