Straks salgsstart for nye leiligheter på Valentinlyst

I løpet av sommeren legger vi ut 50 nye leiligheter på Valentinlyst for salg!

Prosjektet inneholder flere attraktive leilighetstyper, alt fra 2-roms på 42 m2 til 4-roms på 90 m2. Alle leiligheter leveres med Trym-kvalitet.

Etableringen av de 50 nye leilighetene er det første av fire byggetrinn i utvidelsen av Valentinlyst Borettslag. Vi planlegger byggestart mot slutten av 2020, og innflytting i 2022.

Valentinlyst borettslag ligger godt synlig til på «Snaustrinda», med seks høyhus i et åpent grønt landskap. De første boligene ble innflyttet allerede i 1966, men fortsatt er leilighetene svært attraktive i boligmarkedet. Mange beboere påpeker at det er utsikten og åpenheten, i tillegg til Valentinlyst-senterets allsidige tilbud, som er bomiljøets viktigste kvaliteter.

I samarbeid med borettslaget har Trym igangsatt planlegging av 230 nye leiligheter i dette populære nabolaget. Intensjonen for prosjektet er at det skal supplere og berike områdets eksisterende bomiljø, samtidig som høyblokkenes sterke identitet som høyhusområde skal bevares.

De nye leilighetsbygg skal plasseres i noe avstand til eksisterende hus og danne en rygg med åpne tun mot Kong Øysteins veg i vest og mot Anders Estenstads veg i nord. Det legges opp til varierte høyder på bebyggelsen for å skape variasjon. Tunformen på bebyggelsen skaper spennende uterom hvor dagens og nye beboere vil kunne møtes. Det etableres gode gangveger til Valentinlyst senter og ikke minst til bydelens grønnstruktur som gir gang- og skiforbindelser helt opp til Strindamarka.

Finn ut mer og meld din interesse på www.nye-valentinlyst.no

Diana van der Meer
Prosjektutvikler
+47 92 82 61 33
Terje Steen
Daglig leder, Trym Eiendom AS
+47 93 22 55 99