Endelig nye leiligheter på Valentinlyst

Trym tilrettelegger for bygging av 230 nye leiligheter på Valentinlyst, med byggestart i 2020.

Valentinlyst borettslag ligger godt synlig til på «Snaustrinda», med seks høyhus i et åpent grønt landskap. De første boligene ble innflyttet allerede i 1966, men fortsatt er leilighetene svært attraktive i boligmarkedet. Mange beboere påpeker at det er utsikten og åpenheten, i tillegg til Valentinlyst-senterets allsidige tilbud, som er bomiljøets viktigste kvaliteter.

I samarbeid med borettslaget har Trym igangsatt planlegging av 230 nye leiligheter i dette populære nabolaget. Intensjonen for prosjektet er at det skal supplere og berike områdets eksisterende bomiljø, samtidig som høyblokkenes sterke identitet som høyhusområde skal bevares.

De nye leilighetsbygg skal plasseres i noe avstand til eksisterende hus og danne en rygg med åpne tun mot Kong Øysteins veg i vest og mot Anders Estenstads veg i nord. Det legges opp til varierte høyder på bebyggelsen for å skape variasjon. Tunformen på bebyggelsen skaper spennende uterom hvor dagens og nye beboere vil kunne møtes. Det etableres gode gangveger til Valentinlyst senter og ikke minst til bydelens grønnstruktur som gir gang- og skiforbindelser helt opp til Strindamarka.

Boligprosjektet er under regulering, men vi håper på byggestart allerede i slutten av 2020. Selv om det fortsatt er en stund til salgsstart har interessentlista for de nye leilighetene begynt å fylles opp.

Diana van der Meer
Prosjektutvikler, Bolig
+47 92 82 61 33
Terje Steen
Daglig leder, Trym Bolig AS
+47 93 22 55 99