FAKTURARUTINER

FAKTURARUTINER OG KRAV TIL MERKING AV FAKTURA


Vi ber om at alle som sender faktura til Trym Bygg og Anlegg AS forholder seg til følgende:


Krav til merking av faktura:
Alle fakturaer som sendes til Trym Bygg og Anlegg AS må inneholde referanse til prosjektnummer og
navn på bestiller. Fakturaer uten referanse til prosjektnummer og navn på bestiller vil bli returnert.
Til opplysning har alle våre prosjektnummer 4 siffer (f.eks. 1157) eller 4 siffer + siffer for underprosjekt i
tillegg (f.eks. 115710). Hvis uklarheter vedrørende prosjektnummer avklares dette med bestiller.
Det er etablert to alternativer for mottak av faktura:

 1. Via EHF
 2. Via epost

NB: Det er ikke mulig å sende faktura på papir.

 1. Elektronisk faktura / EHF:
  Primært ønsker vi å motta faktura elektronisk i EHF-formatet. Med elektronisk faktura oppnår vi raskere og mer effektive prosesser, samtidig som det reduserer feil og manuelt arbeid hos alle involverte parter. Dette sørger for at våre leverandører får betalt på forfall.
  Trym Bygg og Anlegg AS er registrert i ELMA, som vil si at vi gjennom vårt regnskapssystem kan motta
  fakturaer i EHF-formatet. Elektronisk fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer: 997 885 783.
  Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har nettsider med informasjon om EHF; se f.eks. nettsidene om faktura og kreditnota på www.anskaffelser.no.
 2. Faktura sendt pr. e-post:
  Dersom e-post løsning benyttes, må faktura være i pdf-format og sendes til oss på følgende adresse:
  997885783@autoinvoice.no
  Merk at det utelukkende er maskinell behandling av e-post sendt til denne adressen, så det er kun PDFfilen
  som blir lest. Formatet må være A4, og det kan kun være én fil pr faktura. Det er kun fakturaer,
  kreditnotaer og eventuelle purringer som skal sendes til denne adressen.

Kredittid
Vi ber om standard kredittid på 45 dager fra våre leverandører, og minimum 30 dager.
Andre beskjeder eller korrespondanse, som ordrebekreftelser o.l. må sendes til post@trym.no.
Dersom dere har spørsmål til ovennevnte, vennligst ta kontakt.