OMORGANISERING AV TRYM BYGG OG ANLEGG AS

Trym Bygg og Anlegg AS omorganiseres med virkning fra 1. januar 2021 slik at anleggs- og byggavdelingen organiseres i hver sitt aksjeselskap. Omorganiseringen skjer ved overføring av pågående prosjekter, samt overtakelse av alle rettigheter og forpliktelser som naturlig tilligger de ulike avdelingene. Administrasjon og støttefunksjoner som ikke er direkte knyttet til anleggs- eller byggavdelingen blir beholdt i Trym Bygg og Anlegg AS.

Selskaper i Trym Bygg og Anlegg-konsernet fra 1. januar 2021:

Trym Anlegg AS – Organisasjonsnummer 925751189
Trym Bygg AS – Organisasjonsnummer 925751170
Trym Bygg og Anlegg AS – Organisasjonsnummer 997885783

Adressen for alle selskaper i konsernet er uendret:
Vegamot 8A, 7049 Trondheim

FAKTURARUTINER OG KRAV TIL MERKING AV FAKTURA

Vi ber om at leverandører som sender faktura til ett eller flere av selskapene i Trym Bygg og Anlegg-konsernet forholder seg til følgende:

Krav til merking av faktura:

Faktura må fra 1. januar 2021 stiles til korrekt selskap, inneholde referanse til prosjektnummer og navn på bestiller. Fakturaer til feil mottaker, uten referanse til prosjektnummer eller navn på bestiller vil bli returnert.

Til opplysning har alle våre prosjektnummer 4 siffer (f.eks. 1157) eller 4 siffer + siffer for underprosjekt i tillegg (f.eks. 115710). Hvis uklarheter vedrørende prosjektnummer avklares dette med bestiller.

Det er etablert to alternativer for mottak av faktura:

  1. Via EHF
  2. Via epost

NB: Det er ikke mulig å sende faktura på papir.

  1. Elektronisk faktura / EHF:

Primært ønsker vi å motta faktura elektronisk i EHF-format. Med elektronisk faktura oppnår vi raskere og mer effektive prosesser, samtidig som det reduserer feil og manuelt arbeid hos alle involverte parter. Dette sørger for at våre leverandører får betalt på forfall.

Trym Bygg og Anlegg-konsernet er registrert i ELMA, som betyr at vi gjennom vårt regnskapssystem kan motta fakturaer i EHF-format.

Elektronisk fakturaadresse er organisasjonsnummeret til det enkelte selskap:

Trym Anlegg AS: 925751189
Trym Bygg AS: 925751170
Trym Bygg og Anlegg AS: 997885783

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har nettsider med informasjon om EHF; se f.eks. nettsidene om faktura og kreditnota på www.anskaffelser.no.

  1. Faktura sendt pr. e-post:

Dersom e-post løsning benyttes, må faktura være i pdf-format og sendes til oss på følgende adresse:

Trym Anlegg AS: 925751189@autoinvoice.no

Trym Bygg AS: 925751170@autoinvoice.no

Trym Bygg og Anlegg AS: 997885783@autoinvoice.no

Merk at det utelukkende er maskinell behandling av e-post sendt til disse adressene, så det er kun PDF-filen som blir lest. Formatet må være A4, og det kan kun være én fil pr faktura. Det er kun fakturaer, kreditnotaer og eventuelle purringer som skal sendes til disse adressene.

Kredittid:

Vi ber om standard kredittid på 45 dager fra våre leverandører, og minimum 30 dager.

Andre beskjeder eller korrespondanse, som ordrebekreftelser o.l. må sendes til post@trym.no.

Dersom dere har spørsmål til denne oversendelsen, vennligst ta kontakt med aktuell prosjektleder i Trym.

Egil Niva
Økonomisjef
+47 92 08 05 44