Jaguar og Land Rover får eget bygg

Etter et flerårig samarbeid med Nardo Bil-gruppen, får Jaguar og Land Rover sitt første nybygg i Norge, nærmere bestemt på Ranheim.

Kombinasjonen av beliggenhet opp mot flyplass, tyngdepunktforskyvningen mot øst og beboermassen, gjorde at Ranheim passet godt. Det ble starten på et samarbeid mellom Trym Næring og Nardo Bil Gruppen.

Bygget, som er både eksklusivt og gjennomført, bygges etter leverandørspesifikasjoner fra Jaguar og Land Rover, og kommer på omtrent 4 400 kvm totalt. I sokkelen planlegges det et lakkskadeverksted. Ferdigstillelse blir sommeren 2020.

Thor-Håvard Brekke
Leder næringseiendom
+47 47 45 66 57