Jaguar og Land Rover får eget bygg

Etter et flerårig samarbeid med Nardo Bil-gruppen, får Jaguar og Land Rover sitt første godkjente utsalgssted i Norge, nærmere bestemt på Ranheim.

Kombinasjonen av beliggenhet opp mot flyplass, tyngdepunktforskyvningen mot øst og beboermassen, gjorde at Ranheim passet godt. Det ble starten på samarbeidet, og i dag eier Trym Næring og Nardo Bil Gruppen eiendomsselskapet sammen.

Ønsker attraktive leietakere

Bygget, som er både eksklusivt og gjennomført, bygges etter leverandørspesifikasjoner fra Jaguar og Land Rover, og kommer på mer enn 4 000 kvm totalt.I sokkelen planlegges det et lakkskadeverksted. Ferdigstillelse blir sommeren 2020.

De to gjenværende tomteparsellene, på østsiden og nordsiden av nybygget, er regulert for industri/lager/forretning, og er ledige. I tiden fremover vil vi gjøre aktive søk etter leietakere/brukere som står i stil med området generelt og Jaguar og Land Rover spesielt.

Thor-Håvard Brekke
Daglig leder, Trym Næring AS
+47 47 45 66 57