Leverandørinfo

Alle fakturaer som sendes til selskaper i Trym Bolig AS og Trym Næring AS må inneholde referanse til prosjektnavn og navn på bestiller. Se egen informasjon for faktura til Trym Bygg og Anlegg AS.  

Fakturaer uten referanse til prosjektnavn og navn på bestiller vil bli returnert. Hvis det er uklarheter vedrørende prosjektnavn avklares dette med bestiller.
Det er etablert to alternativer for mottak av faktura:

  1. Via EHF
  2. Via e-post

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å sende faktura på papir.

Bruk knappen under for oversikt over e-post og EHF for fakturamottak i Trym konsern.

Kredittid
Vi ber om standard kredittid på 45 dager fra våre leverandører.
Andre beskjeder eller korrespondanse, som ordrebekreftelser o.l. må sendes til post@trym.no.
Dersom dere har spørsmål til ovennevnte, vennligst ta kontakt.