Leverandørinfo Næring

Vi vil informere våre leverandører om at vi først og fremst ønsker faktura sendt i elektronisk format på EHF. Dersom man ikke har muligheter til det, kan faktura sendes på mail til fakturaadresse. Faktura per post ønsker vi primært ikke. Dette gjelder for alle våre selskaper. Koder for EHF og fakturaadresse på e-post for våre selskaper kan lastes ned som PDF-fil i knappen nedenfor.


Merk at det er maskinell behandling av faktura i e-post sendt til fakturaadressene, slik at e-post kun må inneholde fakturaer. Eventuelle tekst eller vedlegg som avviker fra nevnte filformat vil ikke bli lest. Videre krav til faktura på e-post:

  • Filformat skal være tif eller pdf
  • En fil per faktura, eventuelle fakturavedlegg må være i samme filen
  • Filnavn kan kun bestå av bokstaver og tall
  • Flere fakturaer kan sendes i en e-post så lenge de har ulike filnavn