Omorganisering av Entreprenørvirksomheten i Trym

Den operative virksomheten i Trym Bygg og Anlegg AS er fisjonert ut i selvstendige selskaper, og opererer nå under navnene Trym Bygg AS, Trym Anlegg AS og Næringsbygg AS.

Bakgrunnen for fisjonen er ønsket om å organisere virksomheten i rendyrkede markedsselskaper med ensrettet operasjonelt fokus. Hvert av selskapene har nå sitt definerte markedsområde.

Selskapet som tidligere het Trym Bygg og Anlegg AS, med organisasjonsnummer 997 885 783, har i denne sammenhengen endret navn til TES AS. TES AS er eier av Trym Bygg AS, Trym Anlegg AS og Næringsbygg AS og leverer driftstjenester som økonomi, lønn og HMS for de operative entreprenørselskapene.