Administrasjonsbygg for Statnett

Byggherre

Statnett SF

Entreprenør

Teknobygg AS

Byggeperiode

September 2016 - Okotber 2017

Kontraktsum

33,6 MNOK

Kontraktsform

Totalentreprise NS 8407

Miljøkrav

Passivhus

Utvidelse av Statnett sitt administrasjonsbygg ved Strinda trafostasjon i Trondheim. Tilbygget består av 160 kvm administrasjonslokaler over fire etasjer. Bæresystem med plass-støpte banketter, fundamenter og kjellervegger. Søyler er montert som en kombinasjon av prefabrikkert betong og stål. Etasjeskillene er levert og montert som prefabrikkerte hulldekkeelementer som tynnavrettes. Yttervegger er plassbyggd og kledd med en kombinasjon av båndtekking og sinusplater. Tilbygget rommer 72 nye arbeidsplasser, ulike møterom og et eget garderobeanlegg for ansatte i underetasjen. En sykkelbod med parkering i to høyder er også etablert på tomta.

Tilbygget er etablert som passivhus og eksisterende bygg fra 2011 var det første administrasjonsbygget som ble bygget som passivhus i Trondheim.

Kontakt oss
Vidar Johansen
Daglig leder, Trym Bygg AS
+47 95 08 40 24