Blomkvartalet

Se prospektet

Fakta

Heimdalsveien 1-3 - 7080 Heimdal -

Byggherre

Trym Bolig AS

Entreprenør

Trym Bygg AS

Byggeperiode

Kontraktsum

Kontraktsform

Miljøkrav

Areal

Planområdet er på ca. 6,2 dekar, og leilighetsprosjektet blir utformet som tre blokker på 4 etasjer, bestående av 85 leiligheter. For å skape en åpen og aktiv fasade som bidrar til byrommet og det lokalsentrumet Heimdal sentrum skal være, vil førsteetasjene huse blant annet ca. 2.900 kvm til butikklokaler, hvorav 700 kvm kan benyttes til tjenesteyting, som bank og kafé. Det er videre satt av inntil 5.100 kvm til kontorer. Den nye bebyggelsen vil ha en arkitektonisk utforming hvor det legges vekt på fasader med gode overganger mellom inne og ute, mot uterom, fortau og gater.

Kontakt oss
Kaj Jacobsen
Utbyggingssjef
+47 95 73 78 08