Blomkvartalet

Leilighetskompleks med betydelig næringsarealer for Trym Bolig As.

Fakta

Heimdalsveien 1-3 - 7080 Heimdal -

Byggherre

Trym Bolig AS

Entreprenør

Trym Bygg AS

Byggeperiode

Kontraktsum

Kontraktsform

Miljøkrav

Breeam

Areal

Planområdet på ca. 6,2 dekar, og leilighetsprosjektet er utformet som tre blokker på 4 etasjer, bestående av 85 leiligheter. For å skape en åpen og aktiv fasade som bidrar til byrommet og det lokalsentrumet Heimdal sentrum skal være, huser førsteetasjene blant annet ca. 2.900 kvm til butikklokaler, hvorav 700 kvm kan benyttes til tjenesteyting, som bank og kafé. Det er også satt av inntil 5.100 kvm til kontorer. Den nye bebyggelsen har en arkitektonisk utforming hvor det er lagt vekt på fasader med gode overganger mellom inne og ute, mot uterom, fortau og gater.

Kontakt oss
Vidar Johansen
Daglig leder, Trym Bygg AS
+47 95 08 40 24