Brøset

Trym Bolig har sammen med Fredensborg Bolig, Heimdal Bolig og Byggteknikk Prosjekt gått sammen om kjøp av den store utviklingseiendommen hvor det rettspsykiatriske sykehuset på Brøset ligger i dag.

Fakta

Brøset - 7046 Trondheim

311 dekar

Partene skal utvikle eiendommen sammen, hvor områdeplanen skisserer at det kan bygges rundt 1735 boliger på Brøset, som tilsier tretten boliger i snitt per dekar. Ifølge områdeplanen skal Brøset utvikles til en fremtidsrettet miljøbydel, som er klimanøytral, med et bomiljø som fremhever fellesskap, grønne omgivelser og bilfrie nærområder. Brøset, beliggende i naturskjønne omgivelser bare tre kilometer fra sentrum, med meget gode sol- og utsiktforhold, representerer dermed en spesielt god ressurs for byutvikling i Trondheim. Eiendommen er ikke bare den største tomten som har vært for salg for boligutvikling i Trondheim, den er også den siste med så sentrumsnær beliggenhet. Arealet for utvikling til boligformål og tilhørende grønn og grå infrastruktur er samlet på ca. 311 dekar, og vi ser fram i mot å ta fatt på detaljregulering av området, som kanskje kan bli Trondheims fineste i framtiden.

Se prosjektets hjemmeside: Brøset (broset.no)

Kontakt oss
Diana van der Meer
Prosjektutvikler
+47 92 82 61 33
Andreas Myran Steen
Salgs- og markedssjef
+47 41 60 90 08