Brøsetekra

På Brøsetekra, tidligere Granåsvegen planlegges ca. 170 leiligheter, fordelt på 7 bygg.

Fakta

Brøsetekra 1,3 og 9 - 7069 Trondheim

Brøsetekra 1, 3 og 9 er en del av et mindre næringsområde som nå planlegges utviklet til boligformål. Eiendommen ligger på en liten høyde rett sør for Brøset, med flott utsikt mot kulturlandskapet på Brøset og mot fjorden i det fjerne.

Det planlegges ca. 170 leiligheter på eiendommen, fordelt på 7 bygg. De planlagte bygningene danner et boligkvartal som omslutter et større skjermet grønt uterom med en stor åpning mot sør. Kvartalsstrukturen har også flere mindre åpninger som gir mulighet for sikt- og gangforbindelser gjennom boligområdet.

Boligene planlegges slik at alle leiligheter vil få privat uterom i form av terrasse eller balkong med gode solforhold på ettermiddag og/ eller kveld. Mange av leilighetene vil også få svært gode utsiktskvaliteter.

Bebyggelsen vil få et mer tradisjonell uttrykk med fasade i tegl eller mur og saltak.

Kontakt oss
Andreas Myran Steen
Salgs- og markedssjef
+47 41 60 90 08
Diana van der Meer
Prosjektutvikler
+47 92 82 61 33