Brøsetvegen 186

Moholt
Fullt utleid

Fakta

Brøsetvegen 186 - 7049 Trondheim

Ca. 2.200 kvm
Handel/Kontor/Treningssenter

Byggeår

1973 og 2004

Parkering

God parkeringsdekning

Moholt Næringsbygg AS eier seksjon 105 i Brøsetvegen 186 A, som er en samleseksjon for næringsarealene i eiendommen. Beliggenheten er sentralt ved E6 Omkjøringsvegen i bydelen Moholt. Eiendommen består av tidligere hotellbygg, oppført i1973/1981. I perioden 2004 – 2006 ble eiendommen seksjonert og ombygget og påbygget til bolig- og næringsformål. Sameiet består av 129 eierseksjoner og felles festet tomt for næringsseksjonen på 10.718 kvm. Næringsseksjonen (seksjon 105) består av 1. etg i bygningen, og har et areal på ca. 2 200 kvm.

Kontakt oss
Håvard Grimsbø
Controller
+47 91 99 00 75