Cecilienborg

Cecilienborg er en utviklingseiendom beliggende like ved Nidelva og Marienborg stasjon - vis-à-vis sykehusbrua ved St. Olavs Hospital, som Trym Bolig utvikler i samarbeid med Bane Nor Eiendom.

Fakta

Cecilienborg - 7018 Trondheim

Tomteareal i kvm: 15.500

Eiendommen ligger i Osloveien 129, er på cirka 16 dekar og ligger omtrent tre kilometer sør-vest for Trondheim sentrum. I samarbeid med Bane Nor Eiendom, har vi fremmet en reguleringsplan som muliggjør transformasjon av det som tidligere var industri- og næringsareal i et svært sentrumsnært område. Reguleringsplanen skal hovedsakelig legge til rette for boligbebyggelse på ca. 26.000 kvm BRA samt næringslokaler på ca. 2.000 kvm BRA.

Bebyggelsestrukturen er lagt opp til et storgårdskvartal, som sikrer skjermede boliger og et frodig indre gårdsrom med gode klimatiske forhold og lav støybelastning. Planforslaget legger opp til en variert bebyggelse, med etasjer fra 3-7, variasjon i materialbruk i fasader og et boligantall på ca. 300-350 enheter.

 

Kontakt oss
Diana van der Meer
Prosjektutvikler
+47 92 82 61 33
Andreas Myran Steen
Salgs- og markedssjef
+47 41 60 90 08