Dybdahlsgården

Byggherre

Trym Næring AS og I.K. Lykke Eiendom AS (Dybdahls veg 3-5 AS)

Entreprenør

Trym Bygg og Anlegg AS

Byggeperiode

Januar 2020 - Juni 2021

Kontraktsum

128 MNOK

Kontraktsform

NS 8407

Miljøkrav

Iht BREEAM-krav og TEK17. Mål om 90% sorteringsgrad men ikke et absoluttkrav.

Prosjektet innebærer riving av to eldre næringsbygg på tomtene, og oppføring av nytt næringsbygg 5 etasjer med sokkel og parkeringskjeller, totalt ca. 8600 kvm. Sokkelen blir kombinert parkering og servering, i 1. etasje kommer det en 1 000 kvm stor Bunnpris, og i de resterende etasjene blir det kontorvirksomhet.

Dybdahlsgården blir Tryms første BREEAM-sertifiserte næringsbygg, nærmere bestemt BREEAM Excellent. Dette legger føringer for det byggtekniske samt hvordan bygget skal se ut. Det setter også krav til entreprenør under bygging, samt opplæring av brukere i bygget når det står ferdig.

Oppdaterte bilder fra byggeplass: