Dybdahlsgården

Næringsbygg for Trym Næring og I.K. Lykke Eiendom

Fakta

Dybdal veg 1 - 7051 Trondheim

Byggherre

Trym Næring AS og I.K. Lykke Eiendom AS (Dybdahls veg 3-5 AS)

Entreprenør

Trym Bygg og Anlegg AS

Byggeperiode

Januar 2020 - Juni 2021

Kontraktsum

128 MNOK

Kontraktsform

NS 8407

Miljøkrav

Iht BREEAM-krav og TEK17. Mål om 90% sorteringsgrad men ikke et absoluttkrav.

Prosjektet innebær riving av to eldre næringsbygg på tomtene, og oppføring av nytt næringsbygg i 5 etasjer med sokkel og parkeringskjeller, totalt ca. 8600 kvm. Sokkelen har parkeringsareal, frisørsalong og restaurantlokale. I 1. etasje er det etablert en 1 000 kvm stor Bunnpris-butikk, og i de resterende etasjene er det kontorvirksomhet.

Dybdahlsgården var Tryms første BREEAM-sertifiserte næringsbygg, nærmere bestemt BREEAM Excellent. Dette la føringer for det byggetekniske samt for hvordan bygget ble seende ut.

Kontakt oss
Vidar Johansen
Daglig leder, Trym Bygg AS
+47 95 08 40 24