Dybdahlsgården

Ledige næringslokaler til leie ved Lerkendal i 4. etasje: ca. 2000 m2 BTA

Fakta

Dybdahls veg 3-5 - 7051 Trondheim

8600 kvm
Handel/Kontor/Servering

Byggherre

Trym Næring AS (Dybdahls veg 3-5 AS)

Entreprenør

Trym Bygg og Anlegg AS

Byggeperiode

Janauar 2020 - Juni 2021

Miljøkrav

BREEAM Excellent, Energiklasse A og TEK17. Mål om 90% sorteringsgrad men ikke et absoluttkrav.

I Dybdahls veg, på halvøya mellom Dybdahls veg og Torbjørn Bratts veg, ligger Trym Nærings nye signaturbygg, Dybdahlsgården. Det fem etasjer høye kontorbygget, er på omtrent 8 600 kvm, og sto ferdig sommeren 2021.

Sokkelen er kombinert bil- og sykkelparkering, garderober, og personalrestaurant. I 1. etasje ligger det en 1 000 kvm stor Bunnpris, og i de resterende etasjene er det kontorvirksomhet. Leietakere er NTNU, VitalThings, Kanfa Group, IC Technology, Trym.

Bygget ligger i umiddelbar nærhet til NTNU Gløshaugen, og Metrobussen og Flybussen stopper like utenfor.

Dybdahlsgården er Tryms første BREEAM-sertifiserte næringsbygg, nærmere bestemt BREEAM Excellent. Dette har lagt føringer for det byggtekniske, samt hvordan bygget skal se ut. Det satte også krav til entreprenør under bygging, samt opplæring av brukere i bygget når det sto ferdig.

KLP er den langsiktige eieren av Dybdahlsgården, og overtok eierskapet etter ferdigstillelse av bygget, høsten 2021. Trym Næring fullførte sine forpliktelser som byggherre frem til overtagelse, og er tilfredse med å ha overlatt eierskap, forvaltning, drift og vedlikehold av Dybdahlsgården til en av Norges største og best ansette utleiere av kontorlokaler.

 

Kontakt oss
Thor-Håvard Brekke
Leder næringseiendom
+47 47 45 66 57