E6 Sluppen fase 1

Byggherre

Statens vegvesen

Entreprenør

Trym Anlegg AS

Byggeperiode

April 2022 - Oktober 2022

Kontraktsum

45,2 MNOK

Kontraktsform

NS 8406

Entreprisen er andre del av ombyggingen av E6 Sluppenkrysset. Den omfatter bygging av prefabrikkert G/S-kulvert under Holtermanns veg, to Metrobussholdeplasser med gatevarme, G/S-veg, støttemurer, spunt, styrt boring for VA og grøntarbeider for hele prosjektområdet. Trafikkmengden setter høye krav til en god gjennomføring og trafikkavvikling.

Kontakt oss
Thomas P. Mjøsund
Prosjektleder, Anlegg
+47 46 63 01 24