E6 Sluppen ramper og kulvert

Byggherre

Statens vegvesen

Entreprenør

Trym Anlegg AS

Byggeperiode

August 2021 - April 2022

Kontraktsum

27,7 MNOK

Kontraktsform

NS 8406

Entreprisen var en del av ombyggingen av Sluppenkrysset og omfattet i hovedsak breddeutvidelse av E6 og bygging av prefabrikkert kulvert under E6. Dette var en etterlengtet ombygging i et område som var preget av mye trafikk og kø. Trafikkmengden satte høye krav til en god gjennomføring og trafikkavvikling, og medførte at en del arbeid måtte utføres som nattarbeid.

Kontakt oss
Thomas P. Mjøsund
Prosjektleder, Anlegg
+47 46 63 01 24