Byggherre

Jernbaneverket

Entreprenør

Teknobygg AS

Byggeperiode

April 2016 - Desember 2017

Kontraktsum

75 MNOK

Kontraktsform

Totalentreprise

Forberedende arbeider langs Nordlandsbanen for innføring av ERTMS. Bygging av føringsveier på stasjoner, blokkposter og planoverganger. 40 km kabelkanaler, 200 kummer, 50 rørkryssinger.