Fiberetablering Stjørdal – Steinkjer

Byggherre

Bane NOR

Entreprenør

Trym Anlegg AS

Byggeperiode

Mai 2020 - September 2021

Kontraktsum

26 MNOK

Kontraktsform

NS 8405

Miljøkrav

TEK 17

Leveransen omfatter etablering av rør med fiberoptisk kabel G144 mellom Stjørdal og

Steinkjer. Rørene etableres delvis i eksisterende føringsveier , men i hovedsak nedpløyd/ gravd ned i bakken.