Bratsbergvegen 2

Rimelige Kontorlokaler / Showrom / Handel sentralt plassert på Sorgenfri / Sluppen / Lerkendal

Fakta

Bratsbergvegen 2 - 7031 Trondheim


Kontor/Lager/Servering/Treningssenter

Parkering

Parkeringsplass på eiendommen

Areal

Samlet bygningsareal ca. 9 753 m2

Byggeår

Opprinnelig byggeår er 1962, men er senere påbygd og omfattende rehabilitert

Ledig areal 2. etasje fra ca. 170 kvm. til 1.700 kvm. eksklusivt leieareal.

Lokalene består i dag av en blanding av cellekontorer, åpne kontorlandskap, showrom, grupperom, møterom, arkivrom.
Det fleksible arealet kan tilpasses etter leietakers ønsker og behov med tanke på rominndeling, utførelse og størrelse.

Sentralt beliggende på Sorgenfri / Lerkendal med nærhet til Sluppen og kun 3,5 km sør for Trondheim sentrum. På naboeiendom til Bratsbergvegen 2, ligger «Trondheimsporten» som huser Offentlig servicekontor avd. sør og øst, samt Trondheim kommunes voksenopplæring. De valgte denne plasseringen med bakgrunn i eiendommens sentrale beliggenhet. Området gir de beste adkomstmuligheter for gående, syklende og de som reiser med kollektivtransport. Eiendommen ligger ved et trafikkmessig knutepunkt, med adkomst til busser fra alle retninger i byen, inkludert flybuss. Det samme gjelder gang- og sykkelveinettet i området. For kjørende kan utleier tilby parkeringsplasser på eiendommen.

Kontakt oss
Håvard Grimsbø
Controller
+47 91 99 00 75