Godsterminal Heggstadmoen

Byggherre

BANE NOR

Entreprenør

Teknobygg AS

Byggeperiode

Høst 2016 - Sommer 2017

Kontraktsum

56 MNOK

Kontraktsform

Hovedentreprise

Arbeidet omfattet blant annet masseutskifting, VA, El, oppbygging av lastegater og jernbanespor. Ca. 40 000 kubikkmeter med masse skulle inn etter at eksisterende myr og leirmasser ble kjørt ut. Totalt ble det bygget 6 nye spor med alt av infrastruktur inne på det nye terminalområdet.