Gryta P-kjeller

Byggherre

Bane NOR Eiendom

Entreprenør

Trym Anlegg AS

Byggeperiode

Januar 2020 - Oktober 2022

Kontraktsum

207 MNOK

Kontraktsform

NS 8407

Gryta P-Kjeller er et omfattende prosjekt som består av bygging av et nytt, underjordisk P-hus med ca. 210 P-plasser. P-huset er plassert mellom Nidelva og Trondheim Sentralstasjon, og ligger delvis under middelvannstand, noe som krever mye, utfordrende spunting og P-kjelleren må dimensjoneres for en betydelig oppdrift med mikropeler. Hele byggegroppen rammes inn av spunt. Omlegging av vann og avløp, trafikkomlegging, m.m. Arbeider nært Trondheim Politistasjon krever kontinuerlig oppfølging av lydreduserende tiltak for å hindre lydforurensing inne på stasjonen. Prosjektet har inkludert en stor mengde utgraving og masseflytting. Anleggets sentrale lokasjon i Trondheim har ført til et økt fokus på utfordringen rundt logistikken av transport av masser fra Gryta.

Kontakt oss
Gabriel Johan Bjørseth
Teknisk Sjef, Anlegg
+47 95 97 31 13