Hensetting Støren

Byggherre

Bane NOR

Entreprenør

Trym Anlegg AS

Byggeperiode

Juni 2020 - Desember 2021

Kontraktsum

162 MNOK

Kontraktsform

NS 8407

Hensetting Støren var et prosjekt for å etablere et nytt hensettingsområde med plass til 9 togsett. Prosjektet besto av 5 km sporbygging med 19 sporveksler og bygging av signal- og KL-anlegg. Det ble benytt BIM i prosjektering og utførelse, samt 3D-modellering til kvalitetssjekk i prosjekteringen.

Kontakt oss
Roar Bardal
Prosjektsjef, Anlegg
+47 90 51 79 80