Isdamkrysset

Byggherre

Statens Vegvesen

Entreprenør

Teknobygg AS

Byggeperiode

August 2018 - Januar 2020

Kontraktsum

15,2 MNOK

Kontraktsform

NS 8406

Miljøkrav

TEK 17

Ombygging av dagens T-kryss i Østre Rosten – Isdamvegen til ny rundkjøring. Dagens veglegeme skal ikke skiftes ut – ny vegoppbygging skal bygges inntil eksisterende. Ny gang-/sykkelveg langs Østre Rosten og Isdamvegen.
Omlegging av VA-ledninger og høyspentkabel.
Omlegging av eksisterende fjernvarmeledning.
Fv. 6686 Isdamkrysset: Østre Rosten – Isdamvegen

Rundkjøring D=43,5 m.
Gang- og sykkelveg: Total lengde ca. 700 m.
Omlegging av fjernvarme ca. 300 m.
Prefabrikkert undergang BxHxL = 4,5 x 3,2 x 16 m.