Klatresenter Gildheim

Trym Næring og Næringsbygg bygger Norges største klatresenter på Gildheim

Fakta

Gildheimsvegen 2 - 7044 Trondheim

3758 kvm BTA

Byggherre

Trym Næring AS (Gildheimsvegen 2 AS)

Entreprenør

Næringsbygg AS

Leietaker

Grip Klatring AS

Byggeperiode

Medio '22 - medio '23

I juni 2022 startet byggingen av Norges største klatresenter for Grip Klatring på Gildheim. Trym Næring er byggherre, Næringsbygg er totalentreprenør og Trym Anlegg utfører rivning og graving. For Trym Bolig blir klatresenteret en fantastisk tilskudd til deres store boligprosjekt på samme adresse.

Gildheim er et utstillingsvindu for hva Trym som integrert eiendoms- og entreprenørselskap får til i fellesskap. Når boligbyggingen etter hvert starter med Trym Bygg som entreprenør, har alle selskapene i konsernet vært involvert på Gildheim.

Men først ute er altså et gedigent klatresenter på over 3 700 kvadratmeter. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Grip Klatring, som vil bli eneste leietaker i bygget. Ferdigstillelse er medio 2023. Grip mener at fasilitetene og kvalitetene i bygget vil gjøre klatresenteret til en sentral arena for det norske klatremiljøet.

Trym Næring har utviklet bygget i god Trym-ånd, med omtanke for byen og samfunnet, og det er gjort betydelige investeringer i eksteriøret for at nabolaget skal få et pent og moderne næringsbygg som passer best mulig med omgivelsene.

 

Se hvordan prosjektet tar form!
Kontakt oss
Thor-Håvard Brekke
Daglig leder, Trym Næring AS
+47 47 45 66 57