Klatresenter Gildheim

Trym Næring og Næringsbygg bygger Norges største klatresenter på Gildheim

Fakta

Travbanevegen 8 - 7044 Trondheim

Omtrent 3700 kvm BTA

Byggherre

Trym Næring AS (Gildheimsvegen 2 AS)

Entreprenør

Næringsbygg AS

Leietaker

Grip Leangen AS

Byggeperiode

Medio '22 - medio '23

Sommeren 2023 ble Norges største klatresenter for Grip Klatring på Gildheim ferdig. Trym Næring var byggherre, Næringsbygg var totalentreprenør og Trym Anlegg utførte rivning og graving. For Trym Bolig er klatresenteret en fantastisk tilskudd til deres store boligprosjekt på samme adresse.

Gildheim er et utstillingsvindu for hva Trym som integrert eiendoms- og entreprenørselskap får til i fellesskap. Når boligbyggingen etter hvert starter med Trym Bygg som entreprenør, har alle selskapene i konsernet vært involvert på Gildheim.

Men først ute er altså et gedigent klatresenter på over 3 700 kvadratmeter. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Grip Klatring, som vil bli eneste leietaker i bygget. Grip mener at fasilitetene og kvalitetene i bygget vil gjøre klatresenteret til en sentral arena for det norske klatremiljøet.

Trym Næring har utviklet bygget i god Trym-ånd, med omtanke for byen og samfunnet, og det er gjort betydelige investeringer i eksteriøret for at nabolaget skal få et pent og moderne næringsbygg som passer best mulig med omgivelsene.

Kontakt oss
Thor-Håvard Brekke
Leder næringseiendom
+47 47 45 66 57