Lade Allé 84

Vår nye eiendom på den stille siden av Lade Allé med utsyn over fjorden, skal nå utvikles til boligformål.

Fakta

Lade Allé 84 - 7041 Trondheim

Tomteareal: 9,5 dekar

Eiendommen er også kjent som Furulund, og har tidligere fungert som Frelsesarmeens botilbud for rusavhengige. Tomta på ca. 9,5 dekar, ligger idyllisk til i østenden av Lade allé med utsikt over Trondheimsfjorden, og er nå klar for videreutvikling til et fremtidig flott boligområde.

Eiendommen skal i første omgang detaljreguleres i samråd med Trondheim kommune, hvor vi tror på et potensiale på ca. 150 leiligheter fordelt over 6 volum.

Kontakt oss
Diana van der Meer
Prosjektutvikler, Bolig
+47 92 82 61 33
Terje Steen
Daglig leder, Trym Bolig AS
+47 93 22 55 99