Leangen

Fakta

Travbanevegen 6 - 7044 Trondheim

Parkering

God parkeringsdekning rundt bygget

Beskrivelse

Eiendommen består av flere bygg.

Kontor (Bygg 1)
Kontorbygget er i 3 etasjer pluss kjeller. De ledige arealene er i byggets 3. etasje som er på ca 350 m2 BTA.
Heis, balansert ventilasjon og takterrasse. Bygget og lokalene er løpende vedlikeholdt/modernisert.

Kontor og lager/produksjon (Bygg 2)
Dette bygget er totalt ca 1.450 m2 og fordeler seg:
Kjeller: Ca 240 m2 med tekniske rom, garderober og mindre lagerarealer
1. etg: Ca 725 m2 med kundemottak, lager/produksjon og trapperom
2. etg: Ca 480 m2 med kontorer, sosialesoner/spiserom

Deler av lager/produskjonsdel har har høyere takhøyde(ca 5,8 m). 1 Kjøreport

Meget god parkeringsdekning rundt bygget.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentrumsnært til i attraktivt byutviklingsområde på Leangen, rett ved Leangen
Travbane. Området består i dag av blandet bebyggelse med boliger og næringsbygg.