Leangen Stasjon E02

Byggherre

Bane Nor

Entreprenør

Teknobygg AS

Byggeperiode

Oktober 2018 - August 2019

Kontraktsum

58 MNOK

Kontraktsform

Utførelsesentreprise etter NS 8405

Miljøkrav

TEK 10

Ny jernbanestasjon ved Leangen i Trondheim, på Nordlandsbanen. Arbeider pågikk med bane i drift. Sporarbeid: bygging av spor, innleggelse av sporveksel etc. Jobben omfattet også rivingsarbeider, bygging av ny plattform, signalarbeider samt bygging av trappehus som knytter sammen plattform og Leangenbrua. Etablering av gang- og sykkelvei på sørsiden.
Bro over jernbanen og gang- og sykkelvei på nordsiden av jernbanen, er tidligere utført av Teknobygg.