Liljendal BT 1

Byggherre

Trym Bolig AS ( Liljendal AS)

Entreprenør

Teknobygg AS

Byggeperiode

2014 - 2016

Kontraktsum

155 MNOK

Kontraktsform

Totalentreprise

Miljøkrav

65 leiligheter pluss 1 000 kvm næringslokale.

Den totale utbyggingen av området består av ca. 300 leiligheter og ca. 8 000 kvm forretningslokaler fordelt på seks bygg. Første byggetrinn ble ferdigstilt våren 2016, mens andre byggetrinn ble ferdigstilt sommeren 2018.

Kontakt oss
Morten Fiskvik
Prosjektsjef
+47 90 61 42 52